Reiki kurs

FOREDRAG GRATIS

Jeg underviser japanske Reiki Teknikker som ble undervist av Mikao Usui, men ikke undervist av Takata.
Disse teknikkene er ikke lært til alle Reikimesterene.

Reiki kurs 1 pris – 2300kr.
2-4 dager

Reiki kurs 2 pris- 4700 kr.
3 dager

Reiki kurs 1 holdes:

 • Historien om Mikao Usui og Reiki
 • De fem åndelige prinsipper
 • 4 innvielser
 • Læren om chakraene
 • Håndposisjoner på seg selv og andre.
 • Praksis
 • Meditasjon
 • Andre japanske Reiki teknikker.

Reiki kurs 2 holdes:

 • 1innvielse
 • Meditasjon Gassho
 • Reiki symbolene
 • Praktisere og å skrive
 • Arbeid med Reiki symbolene
 • Andre japanske Reiki teknikker